LV

Nopirkt dzīvokli jaunajā projektā “Akācijas” ir ļoti vienkārši!


Rezervācijas vienošanās

Parakstot vienošanos par dzīvokļa rezervāciju, tiek veikta pirmā iemaksa 5000 EUR apmērā. Šī vienošanās sniedz jums pirmtiesības uz rezervētā īpašuma iegādi. Pēc mājas nodošanas ekspluatācijā, vienošanās par dzīvokļu rezervāciju nav paredzēta.


Priekšlīgums

Divu mēnešu laikā pēc rezervācijas vienošanās tiks parakstīts priekšlīgums. Priekšlīguma parakstīšanas laikā jums būs jāiemaksā vēl 10 %-30% no darījuma summas.


Pirkuma līgums

Pirkuma līgumus tiks parakstīts pēc māju nodošanas ekspluatācijā. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas tiks samaksāta atlikusī darījuma summa.

Finansēšanas iespējas

Jauno projektu “Akācijas” augstu novērtējuši finanšu eksperti, tādēļ dzīvokļu iegādei tiek piedāvāti pievilcīgi hipotekārās kreditēšanas nosacījumi.