EN

Privacy policy

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Šīs interneta vietnes (domēna: www.akacijas.lv), turpmāk – Interneta vietne, lietotājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KBO", reģistrācijas numurs 40103773174, juridiskā adrese: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046, turpmāk – Pārzinis.

Pārzinis uztur, pārvalda, aizsargā un rūpējas par Interneta vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību.

Pārzinis apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos piemērojamajos personas datu aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Pārzinis ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat Interneta vietni vai nosūtat tos uz Pārziņa Interneta vietnē norādīto Pārziņa e-pasta vai juridisko adresi. Apmeklējot Interneta vietni, ievadot tajā savus personas datus vai nosūtat tos uz Pārziņa Interneta vietnē norādīto Pārziņa e-pasta vai juridisko adresi Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai privātuma politikai.

I. IDENTIFICĒJAMĀ INFORMĀCIJA

Pārzinis apkopo, uzglabā un izmanto šādus Jūsu personas datus: 1. Informāciju par Jūsu datoru un Interneta vietnes apmeklēšanu un izmantošanu;
2. Brīvprātīgi sniegto informāciju, kuru Jūs sniedzat rezervējot dzīvokli Interneta vietnē (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs);
3. Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs nosūtat Pārzinim uz tā juridisko adresi vai e-pastu.

II. DATU APSTRĀDES NOLŪKS

4. Pārzinis var izmantot Jūsu personas datus, lai nodrošinātu:
4.1. Jums iespēju izmantot Interneta vietnē pieejamos pakalpojumus;
4.2. atbilžu sniegšanu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem, sazinātos ar Jums telefoniski, ar e‑pasta vai pasta starpniecību;
4.3. ar nekustamo īpašumu pārdošanu saistītās aktivitātes: līgumu slēgšana, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšana;
4.4. mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, nosūtīšana;
4.5. lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzību.

III. SĪKDATNES

5. Interneta vietnes pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Sīkdatne ir maza datne, kas glabājas uz Jūsu datora, mobilā tālruņa, planšetes vai citas ierīces, no kuras apmeklējat Interneta vietni, cietā diska un bez kurām Pārzinis nevar nodrošināt Jums tādus apstākļus, kādi nepieciešami, lai Jūs Interneta vietnē izmantotu visas funkcionālās un piedāvātās iespējas. Ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet Interneta vietni, tās uzturēšanas serverī tiks reģistrēta Jūsu ierīces (IP adrese, informācija par interneta pārlūka programmu, operētājsistēmu, valsti, valodu un Interneta vietnes apmeklējuma laikiem). Šo informāciju Pārzinis izmantos, lai:
5.1. noteiktu Pārziņa auditorijas lielumu un izmantošanas modeļus;
5.2. saglabātu informāciju par Jūsu vēlmēm, ļaujot Pārzinim pielāgot Interneta vietni atbilstoši klientu interesēm;
5.3. atpazīt Jūs, kad Jūs atgriežaties Interneta vietnē.
6. Interneta vietnē izmantotās sīkdatnes, to uzglabāšanas termiņš un mērķis:
13.1. _ga  - uzglabāšanas termiņš 2 gadi - tiek izmantota, lai atšķirtu apmeklētājus;
13.2. _gat - uzglabāšanas termiņš 1 minūte - ierobežo pieprasījumu apjomu.
7. Iepriekš minētajam mērķim šī Interneta vietne izmanto Google Analytics, Google, Inc. („Google”) tīmekļa analīzes pakalpojumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google Analytics sīkdatnēm, skatiet šeit.
8. Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt. Ja tomēr vēlaties tās noraidīt, to varat izdarīt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Šīs sīkdatnes identificē tikai Jūsu ierīci, taču neizpauž Jūsu identitāti (vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, ja šo informāciju esat ievadījis Interneta vietnē). Šajās sīkdatnēs tiek uzglabāta tikai tā informācija, kuru nav iespējams atsevišķi identificēt. Sīkdatnes Jūsu datorā tiks saglabātas tikmēr, kamēr beigsies to uzglabāšanas termiņš vai kamēr Jūs tās izdzēsīsiet. Ja nevēlaties, lai tiktu lietotas sīkdatnes, šo funkciju Jūs jebkurā laikā varat mainīt vai izslēgt savā tīkla pārlūkprogrammā. Pievērsiet uzmanību, ka izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs atteiksieties vai izslēgsiet sīkdatnes, dažu tīmekļa vietņu funkcionalitāte var tikt zaudēta. Sīkdatņu vai to kategorijas izslēgšana neizdzēš tās no pārlūkprogrammas, Jums tas būs jāveic saviem spēkiem Jūsu pārlūkprogrammas ietvaros.
9. Informācija par sīkdatņu izmainīšanas un izdzēšanas iespējām no tīmekļa pārlūkprogrammas:
15.1. „Firefox” pieejama šeit
15.2. „Google Chrome” pieejama šeit
10. Apmeklējot Pārziņa Interneta vietni, Jums tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Interneta vietni vai nospiežot pogu „Piekrītu”, Jūs apliecināt savu piekrišanu sīkdatņu izvietošanai, kā arī apstipriniet, ka esat iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka gadījumā, ja atteiksieties no to sīkdatņu lietošanas, kuras nepieciešamas Interneta vietnes funkcionālai izmantošanai, Interneta vietnes pilnvērtīga lietošana var nebūt iespējama.
11. Pārziņa Interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm un tās nav pakļautas šai privātuma politikai. Pārzinis nenes atbildību par to apmeklēšanu un saturu.

IV. INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA UN TĀS UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

12. Jūsu personas dati, kurus esat ievadījis Interneta vietnē vai nosūtījis Pārzinim uz Interneta vietnē norādīto e-pasta adresi, tiek glabāti uz Interneta vietnes servera Latvijas Republikas teritorijā. Jūsu sniegtā informācija, kas nosūtīta uz Pārziņa juridisko adresi Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046, tiek uzglabāta šajā adresē.
13. Jūsu personas dati, kurus Pārzinis ieguvis 12.punktā noteiktajā kārtībā, tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam vai līdz brīdim, kad Jūs lūdzat tos dzēst, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Jūsu personas dati netiks izpausti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pārzinis būs saņēmis no Jums skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu/lūgumu (piemēram, informācijas, kas nepieciešama darījuma dokumentu izstrādei un darījuma noslēgšanai, nodošana kredītiestādei, sadarbības partneriem, pakalpojumu sniedzējiem) vai tiks pieprasīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
14. Glabāšanas periods Jūsu personas datiem, kurus Pārzinis ieguvis 12.punktā noteiktajā kārtībā, ir pamatots ar Jūsu vēlmi iegādāties nekustamo īpašumu daudzdzīvokļu māju projektā „Akācijas”, kas atrodas Imantā, Rīgā, nepieciešama Pārziņa leģitīmajām interesēm, vai kamēr ir spēkā Jūsu sniegtā piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei (ja tāda atsevišķi ir bijusi nepieciešama un ir saņemta), vai nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
15. Pēc tam, kad šīs privātuma politikas 14.punktā minētie apstākļi beidzas (beidzas Jūsu sniegto personas datu apstrādes termiņš), vai Jūs esat lūdzis izdzēst Jūsu personas datus pirms šī termiņa un nepastāv cits likumīgs pamats Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu iesniegtie personas dati tiek dzēsti.

V. JŪSU DATU DROŠĪBA

16. Pārzinis nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību, Interneta vietne ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu, ņemot vērā Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
17. Kaut arī Pārzinis īsteno drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegto personas datu drošību un konfidencialitāti, Pārzinis negarantē, ka internetā pārraidīto informāciju neskars aizkavēšanās, traucējumi, trešo personu prettiesiska pārtveršana vai kļūdas.

VI. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

18. Šajā privātuma politikā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Gadījumā, ja tiek mainīta šī privātuma politika, tās aktuāla redakcija vienmēr būs pieejama Interneta vietnē (www.akacijas.lv), kas aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

VII. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

19. Ja Jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai dzēst mums sniegto informāciju, lūgums nekavējoties par to paziņot Pārzinim, izmantojot e-pastu: info@akacijas.lv vai ar pasta starpniecību: Jaunmoku ielā 34, Rīgā, LV-1046.
20. Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi pie Pārziņa šīs privātuma politikas 20.punktā norādītajā adresē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku ar elektroniskā pasta starpniecību info@akacijas.lv vai zvanot pa tālruni: +371 27330063.
21. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu personas dati, kas ir nodoti Pārziņa rīcībā, tiek izmantoti tam neparedzētam nolūkam vai tiek pārkāpts šādu personas datu apstrādes pamats, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama www.dvi.gov.lv.

Verify the data stored on the page